Gold Rate Today

 • Gold Price In Indian Cities

  City Standard Gold (22 K) Pure Gold (24 K)
  1 gram 8 grams 1 gram 8 grams
  ADILABAD ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  AGARTALA ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  AGRA ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  AHMEDABAD ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  AHMEDNAGAR ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  AIZAWL ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  AJMER ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  AKOLA ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  ALIGARH ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  ALLAHABAD ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  AMBALA ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  AMBIKAPUR ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  AMRAVATI ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  AMRITSAR ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  ANAND ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  ASANSOL ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  AURANGABAD ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  BAHADURGARH ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  BALANGIR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  BALASORE ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  BALLARI ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  BANGALORE ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  BANKURA ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  BAREILLY ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  BARIPADA ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  BATHINDA ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  BELGAUM ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  BERHAMPUR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  BHADRAK ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  BHAGALPUR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  BHARUCH ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  BHILAI ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  BHIMAVARAM ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  BHIWANI ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  BHOPAL ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  BHUBANESHWAR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  BIDAR ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  BIJAPUR KARNATAKA ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  BIKANER ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  BILASPUR ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  BOKARO ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  CHANDIGARH ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  CHANDRAPUR ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  CHENNAI ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  CHITRADURGA ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  CHITTOOR ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  COIMBATORE ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  COOCH BEHAR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  CUDDALORE ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  CUTTACK ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  DARJEELING ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  DAVANGERE ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  DEHRADUN ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  DEWAS ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  DHANBAD ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  DHARMAVARAM ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  DHULE ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  DIBRUGARH ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  DINDIGUL ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  DISPUR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  DURGAPUR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  ELURU ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  ERODE ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  FARIDABAD ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  GANDHIDHAM ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  GANDHINAGAR ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  GANGTOK ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  GAYA ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  GHAZIABAD ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  GORAKHPUR ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  GULBARGA ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  GUNTUR ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  GURGAON ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  GUWAHATI ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  GWALIOR ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  HALDWANI ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  HARIDWAR ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  HASSAN ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  HISAR ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  HOSUR ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  HOWRAH ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  HUBLI ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  HYDERABAD ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  IMPHAL ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  INDORE ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  ITANAGAR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  JABALPUR ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  JAIPUR ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  JALANDHAR ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  JALGAON ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  JALPAIGURI ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  JAMMU ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  JAMNAGAR ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  JAMSHEDPUR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  JHANSI ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  JIND ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  JODHPUR ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  JORHAT ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  KADAPA ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  KAITHAL ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  KAKINADA ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  KANNUR ₹ 4,575 ₹ 36,600 ₹ 4,804 ₹ 38,432
  KANPUR ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  KARIMNAGAR ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  KARNAL ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  KARUR ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  KAVARATTI ₹ 4,575 ₹ 36,600 ₹ 4,804 ₹ 38,432
  KHAMMAM ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  KHARAGPUR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  KOCHI ₹ 4,575 ₹ 36,600 ₹ 4,804 ₹ 38,432
  KOHIMA ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  KOLHAPUR ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  KOLKATA ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  KOLLAM ₹ 4,575 ₹ 36,600 ₹ 4,804 ₹ 38,432
  KORBA ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  KOTA ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  KOZHIKODE ₹ 4,575 ₹ 36,600 ₹ 4,804 ₹ 38,432
  KUMBAKONAM ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  KURNOOL ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  LATUR ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  LUCKNOW ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  LUDHIANA ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  MACHILIPATNAM ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  MADURAI ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  MALAPPURAM ₹ 4,575 ₹ 36,600 ₹ 4,804 ₹ 38,432
  MANDYA ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  MANGALORE ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  MEERUT ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  MIRYALAGUDA ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  MOHALI ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  MUMBAI ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  MUZAFFARPUR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  MYSORE ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  NAGAPATTINAM ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  NAGERCOIL ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  NAGPUR ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  NALGONDA ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  NANDED ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  NANDYAL ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  NASIK ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  NELLORE ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  NEW DELHI ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  NIZAMABAD ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  NOIDA ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  ONGOLE ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  PALWAL ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  PANAJI ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  PANCHKULA ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  PANIPAT ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  PANVEL ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  PATNA ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  POLLACHI ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  PONDICHERRY ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  PORT BLAIR ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  PRODDATUR ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  PUDUKKOTTAI ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  PUNDRI ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  PUNE ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  PURI ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  PURULIA ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  RAICHUR ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  RAIGANJ ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  RAIGARH ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  RAIPUR ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  RAJAHMUNDRY ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  RAJKOT ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  RAJNANDGAON ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  RANCHI ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  RATLAM ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  RATNAGIRI ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  REWA ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  REWARI ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  ROHTAK ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  ROURKELA ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  SAGAR ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  SALEM ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  SAMBALPUR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  SANGLI ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  SATARA ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  SATNA ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  SHILLONG ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  SHIMLA ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  SHIMOGA ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  SILCHAR ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  SILIGURI ₹ 4,750 ₹ 38,000 ₹ 4,988 ₹ 39,904
  SIRSA ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  SIVAKASI ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  SOLAPUR ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  SONIPAT ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  SRI GANGANAGAR ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  SRIKAKULAM ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  SRINAGAR ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  SURAT ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  SURYAPET ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  TADEPALLIGUDEM ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  TENALI ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  THANE ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  THANJAVUR ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  THIRUVANANTHAPURAM ₹ 4,575 ₹ 36,600 ₹ 4,804 ₹ 38,432
  THOOTHUKUDI ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  THRISSUR ₹ 4,575 ₹ 36,600 ₹ 4,804 ₹ 38,432
  TIRUCHIRAPALLI ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  TIRUNELVELI ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  TIRUPATI ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  TIRUVANNAMALAI ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  UDAIPUR ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  UDUPI ₹ 4,730 ₹ 37,840 ₹ 4,967 ₹ 39,736
  UJJAIN ₹ 4,692 ₹ 37,536 ₹ 4,927 ₹ 39,416
  VADODARA ₹ 4,689 ₹ 37,512 ₹ 4,923 ₹ 39,384
  VANIYAMBADI ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  VARANASI ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768
  VELLORE ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  VIJAYAWADA ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  VISAKHAPATNAM ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  VIZIANAGARAM ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  WARANGAL ₹ 4,603 ₹ 36,824 ₹ 4,833 ₹ 38,664
  YAMUNAGAR ₹ 4,734 ₹ 37,872 ₹ 4,971 ₹ 39,768

  *Disclaimer: Bankbazaar makes no guarantee or warranty on the accuracy of the data provided on this site, the prevailing rates are susceptible to change with Market value and provided on an as-is basis. Nothing contained herein is intended or shall be deemed to be investment advice, implied or otherwise. We accept no liability for any loss arising from the use of the data contained on this website.

  Know about Gold Rate in India

  India is the largest consumer of gold in the world, accounting for almost a quarter of the world’s total consumption. It has, since long, maintained this position and, unlike countries like China, India uses gold primarily in the form of jewelry and investments. It is viewed as a solid instrument for investments and even traders who are into commodities trading, invest in gold bullion. These investments are usually dictated by the gold rates prevailing in the economy at that time.

  Even the global view of gold is that of a safe haven where you can invest even when investments in the economy of a country are not a good idea.

  Gold rate in India change on a daily basis, with a number of factors impacting their price in a particular place on a given day. Demand and supply, global market conditions and currency fluctuations are some of the most critical factors which go into determining the rate of gold in a country, with prices changing every day.

  Historical Gold Price in India

  Months Lowest Price 24 Karat Gold – ₹ Per 10 Grams Highest Price 24 Karat Gold – ₹ Per 10 Grams
  December 202149,65048,340
  November 202150,07048,760
  October 202147,24048,970
  September 202146,87048,390
  August 202147,19051,430
  July 202147,92051,710
  June 202147,71052,650
  May 2021 47,000 51,000
  April 2021 40,420 50,860
  March 2021 45,390 49,310
  February 2021 49,270 52,320
  January 2021 49,580 54,710
  December 2020 48,600 53,730
  November 2020 51,450 55,250
  October 2020 52,570 54,340
  September 2020 51,030 54,990
  August 2020 53,460 59,300
  July 2020 48,110 53,010
  June 2020 46,220 48,460
  May 2020 44,760 47,920
  April 2020 42,530 48,260
  March 2020 41,110 45,360
  February 2020 41,160 43,940
  January 2020 39,950 42,110

  Also check : Silver Rate in India

  Trend of Gold Rate in India for January 2022 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  January 1 Rate Rs.4,939 per gram
  January 16 Rate Rs.4,892 per gram
  Highest Rate in January Rs.4,939 per gram on 1st and 2nd January
  Lowest Rate in January Rs.4,839 per gram on 10 January
  Overall Performance Decline

  January 2022 - Week 1 (1 - 9):

  • Gold opened the first week of January at Rs.4,939 per gram in India. There was an increase of Rs.37 in the price of every gram of gold when the rate was compared to the previous month’s closing price.
  • While the opening price of the bullion was the highest for the month so far, it fluctuated over the first week.
  • Gold price in India recorded its lowest price for the month till date on 7th January when a gram of 24-karat gold cost Rs.4,850 in the country. The rate remained unchanged over the next two days and closed at the week at the same price. A declining trend was witnessed in the overall performance of the yellow metal.

  January 2022 - Week 2 (10 - 16):

  • Gold price in India opened the month of January at Rs.4,939 per gram.
  • The lowest price of the yellow metal was recorded on the 10th of January when a gram of 24 karat gold was being traded at the rate of Rs.4,839. The highest price of gold was recorded on the 1st and 2nd of January wherein it stood at the rate of Rs.4,939 per gram for 24 karat gold.
  • The second week of January closed with gold being traded at the rate of Rs.4,892 per gram in India. The overall performance of gold witnessed a decline.

  Trend of Gold Rate in India for December 2021 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  December 1 Rate Rs.4,850 per gram
  December 31 Rate Rs.4,902 per gram
  Highest Rate in December Rs.4,965 per gram on 17, 18, 19, and 20 December
  Lowest Rate in December Rs.4,834 per gram on 3 December
  Overall Performance Incline

  December 2021 - Week 1 (1 - 5):

  • Gold price in India opened the month of December at Rs.4,850 per gram.
  • The lowest price of the yellow metal was recorded on the 2nd of December when a gram of 24 karat gold was being traded at the rate of Rs.4,834. The highest price of gold was recorded on 4th and 5th December wherein it stood at the rate of Rs.4,866 per gram for 24 karat gold.
  • The first week of December closed with gold being traded at the rate of Rs.4,866 per gram in India. The overall performance of gold witnessed an incline.

  December 2021 - Week 2 (6 - 12):

  • Gold price in India opened the month of December at Rs.4,850 per gram.
  • The lowest price of the yellow metal was recorded on the 2nd of December when a gram of 24 karat gold was being traded at the rate of Rs.4,834. The highest price of gold was recorded on 11th and 12th December wherein it stood at the rate of Rs.4,902 per gram for 24 karat gold.
  • The second week of December closed with gold being traded at the rate of Rs.4,902 per gram in India. The overall performance of gold witnessed an incline.

  December 2021 - Week 3 (13 - 19):

  • The price of gold in India at the start of the week was Rs.4,902 per gram. When compared to previous week’s closing price, no change was recorded in gold price.
  • Over the week, gold price witnessed slight fluctuations in the country. A gram of 24-karat gold was priced Rs.4,965 on 17th December.
  • Gold price in India closed the third week of December at Rs.4,965 per gram after the rate remained stagnant on the last two days of the week. The overall performance of the yellow metal witnessed an inclining trend.

  December 2021 - Week 4 (20 - 26):

  • Gold price in India opened the fourth week of December at Rs.4,965 per gram. The price of the yellow metal was the same in the country when the rate was compared to previous week’s closing price.
  • The price of the precious metal slipped over the next few days and was priced Rs.4,908 per gram on 22nd December.
  • Gold rate increased the following day and closed the week at Rs.4,929 per gram. In India, the overall performance of the yellow metal witnessed an inclining trend.

  December 2021 - Week 5 (27 - 31):

  • Gold price in India opened the month of December at Rs.4,850 per gram.
  • The lowest price of the yellow metal was recorded on the 3rd of December when a gram of 24 karat gold was being traded at the rate of Rs.4,834. The highest price of gold was recorded from the 17th to 20th of December wherein it stood at the rate of Rs.4,965 per gram for 24 karat gold.
  • The fifth week of December closed with gold being traded at the rate of Rs.4,902 per gram in India. The overall performance of gold witnessed an incline.

  Trend of Gold Rate in India for November 2021 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  November 1 Rate Rs.4,860 per gram
  November 30 Rate Rs.4,876 per gram
  Highest Rate in November Rs.5,007 per gram on 13 and 14 November
  Lowest Rate in November Rs.4,845 per gram on 3 and 4 November
  Overall Performance Incline

  November 2021 - Week 1 (1 - 10):

  • Gold opened the first week of November at Rs.4,860 per gram in India. No change was recorded in the price of the yellow metal when the rate was compared to previous month’s closing price.
  • While the price of the bullion shot up on 2nd November, it dropped on 3rd November and recorded the lowest price for the month so far. On the mentioned date, a gram of 24-karat gold cost Rs.4,845.
  • Gold price in India increased over the remainder of the week and closed at Rs.4,902 per gram. The closing price was the highest for the month so far. An inclining trend was witnessed in the overall performance of the yellow metal.

  November 2021 - Week 2 (8 - 14):

  • Gold price in India at the start of the second week of November was Rs.4,902 per gram. Compared to the price charged on the final day of the previous week, no change was recorded in the price of the yellow metal.
  • While the price of gold declined on 9th November, it increased gradually and recorded the highest price for the month till now on 13th November when a gram of 24-karat gold cost Rs.5,007.
  • Gold closed the week at the same price as the rate saw no change on the final day. The overall performance of gold was one of incline in the country.

  November 2021 - Week 3 (15 - 21):

  • In India, gold opened the third week of November at Rs.4,986 per gram. The rate of the yellow metal was down by Rs.21 when compared to previous week’s closing price.
  • Over the week, the price of gold witnessed a lot of fluctuations in the country. A gram of 24-karat gold was priced at Rs.5,013 on 16th November. This was the highest recorded price of gold for the month till now.
  • Gold price in India closed the week at Rs.4,971 per gram with the overall performance witnessing an inclining trend.

  November 2021 - Week 4 (22 - 30):

  • Gold price in India opened the final week of November at Rs.4,971 per gram. There was no change in the price of the yellow metal when the rate was compared to the closing price of the previous week.
  • The price of gold slipped over the next two days before increasing gradually. On 27th November, a gram of 24-karat gold was priced at Rs.4,897.
  • While the rate remained stagnant the following day, it slipped again over the next two days and closed the week at Rs.4,876 per gram. The overall performance of the yellow metal in the country witnessed an inclining trend.

  Trend of Gold Rate in India for October 2021 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  October 1 Rate Rs.4,724 per gram
  October 31 Rate Rs.4,860 per gram
  Highest Rate in October Rs.4,897 per gram on 26 October
  Lowest Rate in October Rs.4,724 per gram on 1 October
  Overall Performance Incline

  October 2021 - Week 1 (1 - 10):

  • The price of gold in India at the start of October was Rs.4,724 per gram. There was an increase of Rs.37 for every gram when compared to the closing price of the previous month i.e., September.
  • Gold price increased over the week with a gram of 24-karat gold costing Rs.4,761 on 5th October. While the price declined on 6th October, it increased again and recorded its highest price on 8th October. On the mentioned date, a gram of 24-karat cost Rs.4,776.
  • Gold price in India didn’t see any change on 9th and 10th October and closed the week at Rs.4,776 per gram. The overall performance of the yellow metal in the country witnessed an inclining trend.

  October 2021 - Week 2 (11 - 17):

  • The month of October opened with the price of gold standing at the rate of Rs.4,724 per gram.
  • The price of the precious yellow metal witnessed an inclining trend over the month. It recorded the highest price for the month on 15 October when a gram of gold was being sold at the rate of Rs.4,871 per gram. The lowest price was recorded on 1 October wherein it stood at the rate of Rs.4,724 per gram.
  • The second week of the month closed with gold standing at the rate of Rs.4,808 per gram.

  October 2021 - Week 3 (18 - 24):

  • The price of gold in India at the start of the week was Rs.4,818 per gram. A minimal increase of Rs.10 was recorded when compared to previous week’s closing price.
  • Over the week, gold price increased in the country. A gram of 24-karat gold was priced Rs.4,845 on 22nd October.
  • Gold price in India closed the third week of October at Rs.4,866 per gram. The overall performance of the yellow metal witnessed an inclining trend.

  October 2021 - Week 4 (25 - 31):

  • The month of October opened with the price of gold standing at the rate of Rs.4,724 per gram.
  • The gold rates witnessed an inclining trend over the month. It recorded the highest price for the month on 26 October when a gram of gold was being sold at the rate of Rs.4,897 per gram. The lowest price was recorded on 1 October wherein it stood at the rate of Rs.4,724 per gram.
  • The month of October closed with the price of gold standing at the rate of Rs.4,860 per gram.

  Trend of Gold Rate in India for September 2021 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  September 1 Rate Rs.4,818 per gram
  September 30 Rate Rs.4,687 per gram
  Highest Rate in September Rs.4,839 per gram from 4 to 6 September
  Lowest Rate in September Rs.4,687 per gram on 30 September
  Overall Performance Decline

  September 2021 - Week 1 (1 - 5):

  • Gold price opened in India at the rate of Rs.4,818 per gram in the month of September. There was no change in the price of the precious metal when compared to the closing price of the previous month.
  • During the month, gold recorded the highest rate on the 4th and 5th September wherein a gram of 24 karat gold was being sold for Rs.4,839 per gram. The lowest price of the precious yellow metal was recorded on the 2nd and 3rd of September when the price stood at Rs.4,808 per gram.
  • The precious metal closed the first week of September being traded at the rate of Rs.4,839 per gram.

  September 2021 - Week 2 (6 - 12):

  • Gold price opened in India at the rate of Rs.4,818 per gram in the month of September. There was no change in the price of the precious metal when compared to the closing price of the previous month.
  • During the month, gold recorded the highest rate on the 4th and 5th September wherein a gram of 24 karat gold was being sold for Rs.4,839 per gram. The lowest price of the precious yellow metal was recorded on the 2nd and 3rd of September when the price stood at Rs.4,808 per gram.
  • The precious metal closed the first week of September being traded at the rate of Rs.4,839 per gram.

  September 2021 - Week 3 (13 - 19):

  • In India, gold prices opened at the rate of Rs.4,818 per gram in the month of September. When compared to the closing rate of August, there were no changes in the price of the precious metal.
  • During the month, it recorded the highest rate from 4 to 6 September wherein a gram of 24 karat gold was being sold for Rs.4,839 per gram. The lowest price of the precious yellow metal was recorded from 17 to 19 September when the price stood at Rs.4,724 per gram.
  • The precious metal closed the third week of September being traded at the rate of Rs.4,724 per gram.

  September 2021 - Week 4 (20 - 26):

  • Gold price in India opened the fourth week of September at Rs.4,718 per gram. The price of the yellow metal was down by Rs.11 per gram in the country when the rate was compared to previous week’s closing price.
  • The price of the precious metal shot up over the next two days before slipping and recording its lowest price for the month till now on 24th September. On the mentioned date, a gram of 24-karat gold cost Rs.4,703.
  • Gold closed at the same price as the rate didn’t see any change over the remainder of the week. In India, the overall performance of the yellow metal witnessed a declining trend.

  September 2021 - Week 5 (27 - 30):

  • In India, gold prices opened at the rate of Rs.4,818 per gram in the month of September.
  • During the month, it recorded the highest rate from 4 to 6 September wherein a gram of 24 karat gold was being sold for Rs.4,839 per gram. The lowest price of the precious yellow metal was recorded on 30 September when the price stood at Rs.4,687 per gram.
  • The precious metal closed the month of September being traded at the rate of Rs.4,687 per gram displaying an overall decline in its performance.

  Trend of Gold Rate in India for August 2021 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  August 1 Rate Rs.4,892 per gram
  August 31 Rate Rs.4,818 per gram
  Highest Rate in August Rs.5,143 per gram on 2 August
  Lowest Rate in August Rs.4,719 per gram from 9 to 11 August
  Overall Performance Decline

  August 2021 - Week 1 (1 - 8):

  • In India, gold opened the fourth week of August at Rs.4,892 per gram. When compared to the closing price of the previous week, the rate was down by Rs.278 for every gram.
  • The rate of the yellow metal witnessed slight fluctuations until 23rd August. While gold rate shot up on 20th August, it declined on 21st and 22rd August. A gram of 24-karat gold was priced Rs.4,860 per gram on 23rd August.
  • Gold price in India closed the penultimate week of the month at Rs.4,860 per gram as the rate didn’t see any change on the final two days of the week. The overall performance of the yellow metal was one of incline.

  August 2021 - Week 2 (9 - 15):

  • Gold price in India at the start of the second week of August was Rs.4,719 per gram. When compared to the closing price of the previous week, the rate was down by Rs.298 for every gram.
  • Having opened the week at the lowest recorded price for the month till date, the price of the yellow metal remained unchanged on 10th and 11th August before increasing gradually.
  • The price of the yellow metal closed the week at Rs.4,787 per gram. Gold's overall performance in the national capital witnessed a declining trend.

  August 2021 - Week 3 (16 - 22):

  • Gold price opened in India at the rate of Rs.4,892 per gram in the month of August. The overall performance of the precious metal witnessed a decline.
  • During the month, it recorded the highest rate on 2nd August wherein a gram of 24 karat gold was being sold for Rs.5,143 per gram. The lowest price of the precious yellow metal was recorded from 9th to 11th of August when the price stood at Rs.4,719 per gram.
  • The precious metal closed the third week of August being traded at the rate of Rs.4,803 per gram.

  August 2021 - Week 4 (23 - 31):

  • In India, gold opened the final week of August at Rs.4,813 per gram. There was an incline of Rs.10 in the price of the yellow metal when the rate was compared to the closing price of the previous week.
  • While the price of the precious metal increased the following day as well, it slipped on 25th and 26th August. The rate of gold shot up again on 27th and 28th August before declining gradually.
  • Gold price in India closed the week at Rs.4,834 per gram. The overall performance of the yellow metal in the country witnessed a declining trend.

  Trend of Gold Rate in India for July 2021 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  July 1 Rate Rs.4,792 per gram
  July 31 Rate Rs.4,892 per gram
  Highest Rate in July Rs.5,171 per gram on 17 and 18 July
  Lowest Rate in July Rs.4,792 per gram on 1 July
  Overall Performance Incline

  July 2021 - Week 1 (1 - 4):

  • Gold price in India opened the first week of July at Rs.4,792 per gram. When compared to the previous week’s closing price, the price was up by Rs.21 per gram in the country.
  • Over the week, the price of the precious metal increased gradually in the country. The lowest and highest price of the yellow metal for the month was recorded on 1st and 4th July. On the mentioned dates, a gram of 24-karat gold cost Rs.4,792 and Rs.5,046 respectively.
  • The overall performance of gold in the country witnessed an inclining trend over the opening week of the month.

  July 2021 - Week 2 (5 - 11):

  • Gold price in India opened the second week of July at Rs.5,048 per gram. The price of the yellow metal was down by Rs.41 per gram in the country when the rate was compared to previous week’s closing price.
  • The price of the precious metal dropped in the country over the next two days. The decline in the price saw gold record its lowest price for the month till date on 11th July with a gram costing Rs.4,782.
  • Gold rate continued to see slight fluctuations over the remainder of the week and closed at Rs.4,792 per gram. The overall performance of the yellow metal in India witnessed a declining trend.

  July 2021 - Week 3 (12 - 18):

  • Gold price in India opened at the rate of Rs.4,792 per gram in the month of July. The overall performance of the precious metal witnessed an incline.
  • Till the end of the third week of the month, it recorded the highest rate on 17th July wherein a gram of 24 karat gold was being sold for Rs.5,171 per gram.
  • The lowest price of the precious yellow metal was recorded on the 1st of July when the price stood at Rs.4,792 per gram.

  July 2021 - Week 4 (19 - 25):

  • In India, gold opened the fourth week of July at Rs.4,892 per gram. When compared to the closing price of the previous week, the rate was down by Rs.278 for every gram.
  • The rate of the yellow metal witnessed slight fluctuations until 23rd July. While gold rate shot up on 20th July, it declined on 21st and 22rd July. A gram of 24-karat gold was priced Rs.4,860 per gram on 23rd July.
  • Gold price in India closed the penultimate week of the month at Rs.4,860 per gram as the rate didn’t see any change on the final two days of the week. The overall performance of the yellow metal was one of incline.

  July 2021 - Week 5 (26 - 31):

  • Gold price opened in India at the rate of Rs.4,792 per gram in the month of July. The overall performance of the precious metal witnessed an incline.
  • During the month, it recorded the highest rate on 17th and 18th July wherein a gram of 24 karat gold was being sold for Rs.5,171 per gram. The lowest price of the precious yellow metal was recorded on the 1st of July when the price stood at Rs.4,792 per gram.
  • The precious metal closed the month of July being traded at the rate of Rs.4,892 per gram.

  Trend of Gold Rate in India for June 2021 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  June 1 Rate Rs.5,098 per gram
  June 30 Rate Rs.4,771 per gram
  Highest Rate in June Rs.5,265 per gram on 12 June
  Lowest Rate in June Rs.4,771 per gram on 30 June
  Overall Performance Decline

  June 2021 - Week 1 (1 - 4):

  • In India, gold rate opened the month of June at Rs.5,098 per gram and was steady at the same rate on 2 June due to a mute international trend.
  • The price of the metal increased on 3 June due to a fall in the dollar value in the market and was at Rs.5,126 per gram.
  • On the last day of the week, gold prices increased further by Rs.10 and closed the week at Rs.5,136 per gram on 4 June.

  June 2021 - Week 2 (5 - 11):

  • Gold price in India at the start of the second week of June was Rs.5,089 per gram. Compared to the price charged on the final day of the previous week, there was a decline of Rs.47 for every gram.
  • While the price of the yellow metal shot up over the next two days recorded a slight decline on 8th June before increasing again. Gold recorded its highest price for the month till date on 9th June when a gram of 24-karat cost Rs.5,243.
  • Gold closed the week at Rs.5,231 per gram after the price of the precious metal slipped towards the end of the week. The overall performance of gold was one of incline.

  June 2021 - Week 3 (12 - 18):

  • Gold price in India opened the third week of June at Rs.5,265 per gram. There was a hike of Rs.34 per gram when compared to the closing price of the previous week.
  • The highest rate for the month was recorded on 12 June wherein it stood at the rate of Rs.5,265 per gram. The lowest rate was recorded on the 5th and 18th wherein a gram of gold was being traded at Rs.5,089.
  • The overall performance of the yellow metal witnessed a decline in the third week of June.

  June 2021 - Week 4 (19 - 25):

  • Gold price in India opened the fourth week of June at Rs.5,048 per gram. The price of the yellow metal was down by Rs.41 per gram in the country when the rate was compared to previous week’s closing price.
  • The price of the precious metal dropped in the country over the next two days. The decline in the price saw gold record its lowest price for the month till date on 21st June with a gram costing Rs.4,782.
  • Gold rate continued to see slight fluctuations over the remainder of the week and closed at Rs.4,792 per gram. The overall performance of the yellow metal in India witnessed a declining trend.

  June 2021 - Week 5 (26 - 30):

  • In India, gold opened the fifth week of June at Rs.4,083 per gram. When compared to previous week’s closing price, the price of the yellow metal was up by Rs.11 for every gram.
  • While the price of the precious metal remained unchanged the next day, it shot up to Rs.5,032 per gram on 28th June before slipping in the country.
  • Gold price in India closed the week at Rs.4,771 per gram. This was the lowest recorded price of the yellow metal for the month. Gold’s overall performance was one of decline in the country.

  Trend of Gold Rate in India for May 2021 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  May 1 Rate Rs.4,956 per gram
  May 31 Rate Rs.5,087 per gram
  Highest Rate in May Rs.5,100 per gram on 26 and 27 May
  Lowest Rate in May Rs.4,700 per gram on 9 May
  Overall Performance Incline

  May 2021 - Week 1 (1 - 7):

  • Gold price in India opened the month at Rs.4,956 per gram on 1 May and increased throughout the week. The price of the yellow metal increased marginally to Rs.4,957 per gram on 2 May and further to Rs.4,977 per gram on 3 May.
  • In the country, the price of the metal increased to close the Rs.5,000 per-gram mark at Rs.4,998 per gram on 4 May and increased by Re.1 to hit its weekly high at Rs.4,999 per gram due to a weak dollar.
  • At the end of the week, gold prices retreated to Rs.4,974 per gram on 6 May and increased marginally, closing the week at Rs.4,975 per gram on 7 May.

  May 2021 - Week 2 (8 - 14):

  • In India, the price of gold at the start of the second week of May was Rs.4,999 per gram. There was an increase of Rs.24 for every gram when the rate was compared to the closing price of the previous week.
  • Gold price in India slipped the following day and recorded its lowest price for the month till date. A gram of 24-karat gold was retailed for Rs.4,700 on 9th May. The rate of the yellow metal recovered quickly and recorded its highest price for May on 11th May when a gram was retailed for Rs.5,010
  • The yellow metal closed the week at Rs.5,000 per gram. The overall performance of gold in the country was one of incline.

  May 2021 - Week 3 (15 - 21):

  • Gold price in India at the start of the third week of May was Rs.5,020 per gram. When compared to the closing price of the previous week, the price was up by Rs.20 for every gram.
  • The price of gold increased gradually in the country over the week and recorded its highest price for the month till date on 20th May. A gram of 24-karat gold was retailed for Rs.5,083 on the mentioned date.
  • Gold closed at the same price as the rate didn’t see any change on the final day of the week. The overall performance of gold in the country was one of incline.

  May 2021 - Week 4 (22 - 28):

  • In India, the price of the metal opened the 4th week of the month at Rs.5,083 per gram on 22 May and held steady until 25 May.
  • The price of the metal increased to Rs.5,100 per gram on 26 May which was the highest of the month.
  • Gold rate in India stayed the same at Rs.5,100 per gram on 27 May with a steady trend seen in the international market. At the end of the week, gold prices declined marginally and closed the week at Rs.5,089 per gram on 28 May.

  May 2021 - Week 5 (29 - 31):

  • Gold prices in India opened the last week of the month at Rs.5,069 per gram on 29 May and increased to Rs.5,076 per gram on 30 May.
  • The price of the metal increased further on the last day of the month due to a fall in the dollar value and closed at Rs.5,087 per gram.

  Trend of Gold Rate in India for April 2021 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  April 1 Rate Rs.4,717 per gram
  April 30 Rate Rs.4,761 per gram
  Highest Rate in April Rs.5,086 per gram on 23 April
  Lowest Rate in April Rs.4,042 per gram on 18 April
  Overall Performance Incline

  April 2021 - Week 1 (1 - 4):

  • The price of gold in India at the start of the week was Rs.4,717 per gram. When compared to the closing price of the previous month, the price for every gram slipped by Rs.28.
  • Over the week, gold prices in India climbed and recorded its highest price for the month till date on 4th April. A gram of the precious metal cost Rs.4,846 on the mentioned date.
  • Gold price in India witnessed an inclining trend over the week.

  April 2021 - Week 2 (5 - 11):

  • Gold price in India opened the second week of the month at Rs.4,846 per gram on 5 April and was steady on the following day due to mute trends seen in the international market.
  • On 7 April, the price of the yellow metal increased to Rs.4,860 per gram and further to Rs.4,888 per gram on 8 April as the value of the U.S. Dollar fell in the market prompting investors to shift to the bullion market.
  • The price of gold on 9 April was Rs.4,926 per gram and inclined further to hit its highest in the week and the month at Rs.4,980 per gram on 11 April.

  April 2021 - Week 3 (12 - 18):

  • Gold price in India opened the third week of April at Rs.4,982 per gram. There was an increase of Rs.2 in the rate when compared to the closing price of the previous week.
  • The price of gold recorded its highest for the month till date on 17th April when a gram cost Rs.5,031.
  • Gold rate slipped on the final day of the week and closed at Rs.4,042 per gram. This was the lowest recorded price of the yellow metal for the month. The overall performance witnessed a declining trend in the rates.

  April 2021 - Week 4 (19 - 25):

  • Gold in India opened the fourth week of April at Rs.5,042 per gram on 19 April and increased to Rs.5,063 per gram on 20 April due to international trends. However, the precious metal declined marginally to Rs.5,051 per gram on 21 April.
  • With lower U.S. Treasury bond yields and a weaker dollar value, gold prices increased to Rs.5,082 per gram on 22 April and further increased to hit its highest of the month at Rs.5,086 per gram.
  • However, with the dollar value recovering in the market, gold prices declined to below the Rs.5,000 per-gram level on 24 April at Rs.4,845 per gram and closed the week at the same rate.

  April 2021 - Week 5 (26 - 30):

  • In India, gold opened the fifth week of April at Rs.4,845 per gram. When compared to the closing price of the previous week, the price of the yellow metal didn’t see any change.
  • While the price of the yellow metal slipped on 27th and 28th April, it increased on 29th April. A gram of 24-karat gold cost Rs.4,813 on the mentioned date.
  • Gold price in India slipped again on the final day of the month and closed at Rs.4,761 per gram. The overall performance of gold in the country witnessed an inclining trend.

  Trend of Gold Rate in India for March 2021 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  March 1 Rate Rs.4,891 per gram
  March 31 Rate Rs.4,745 per gram
  Highest Rate in March Rs.4,931 per gram on 2 March
  Lowest Rate in March Rs.4,539 per gram on 16 March
  Overall Performance Decline

  March 2021 - Week 1 (1 - 7):

  • Gold price in India was Rs.4,891 per gram on 1st March. When compared to the closing price of the previous week, the rate of the yellow metal was down by Rs.76 in the country.
  • Over the week, the yellow metal recorded its highest and lowest price for the month till date on 2nd and 6th March. A gram of 24-karat gold was retailed for Rs.4,931 and Rs.4,784, respectively.
  • Gold closed the opening week of the month at Rs.4,785 per gram. The overall performance of the precious metal in the country witnessed a declining trend.

  March 2021 - Week 2 (8 - 14):

  • Gold rate in India was Rs.4,771 per gram in the second week of the month on 8 March and increased marginally to Rs.4,817 per gram on the following day.
  • Due to constant fluctuations seen in the international market, the price of the metal dipped to Rs.4,777 per gram on 10 March and increased marginally yet again to Rs.4,796 per gram on 11 March. With the lower value of the dollar, gold prices increased to Rs.4,834 per gram on 12 March.
  • Declining marginally to below the Rs.4,800 per-gram mark at Rs.4,799 per gram on 13 March, gold rates closed the week at Rs.4,817 per gram on 14 March.

  March 2021 - Week 3 (15 - 21):

  • In India, the price of gold at the start of the third week of the month was Rs.4,818 per gram. There was a minimal increase in the price of the yellow metal when the rate was compared to the closing price of the previous week.
  • Gold rate slipped in the country the following day and recorded its lowest price for the month till date. A gram of the precious metal cost Rs.4,539 on the mentioned date.
  • Over the next three days, the price of gold increased in the country before witnessing slight fluctuations on the last two days of the week. Gold price in India closed the week at Rs.4,839 per gram with the overall performance witnessing a declining trend.

  March 2021 - Week 4 (22 - 28):

  • The price of gold in India was Rs.4,838 per gram on 22 March, opening the fourth week of the month. The gold rate in India showed a marginal decline compared to the last week’s closing price. On 23 March, the rate of gold dipped to Rs.4,821 per gram and further to Rs.4,805 per gram on the following day.
  • On 25 March, the price of the precious metal increased marginally to Rs.4,807 per gram and recovered in the market. On the following day, gold was priced at Rs.4,817 per gram increasing by Rs.10.
  • The precious metal’s value increased due to a lower dollar value and decreased U.S. Treasury bond yields and was Rs.4,784 per gram on 27 March and closed the week at Rs.4,795 per gram on 28 March.

  March 2021 - Week 5 (29 - 31):

  • In India, the price of gold was Rs.4,807 per gram on 29th March. When compared to the closing price of the previous week, the price for every gram was up by Rs.12.
  • Gold price in India slipped over the last two days of the month and closed at Rs.4,745 per gram.
  • The overall performance of the precious metal in the country witnessed a declining trend.

  Trend of Gold Rate in India for February 2021 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  February 1 Rate Rs.5,232 per gram
  February 28 Rate Rs.4,967 per gram
  Highest Rate in February Rs.5,232 per gram on 1 February
  Lowest Rate in February Rs.4,927 per gram on 20 February
  Overall Performance Incline

  February 2021 - Week 1 (1 - 7):

  • Gold rate in India opened the month of February at Rs.5,232 per gram and showed a declining trend during the first week. The price of the metal was at its highest on the day and declined to Rs.5,228 per gram on 2 February.
  • The price of the metal on 3 February was Rs.5,159 per gram and dipped to Rs.5,115 per gram with the rise in the dollar value in the international market.
  • With a rising risk appetite and shift to the equities market, the gold rate declined to its lowest on 5 February at Rs.5,010 per gram and recovered marginally to Rs.5,115 per gram, closing at Rs.5,041 per gram on 7 February.

  February 2021 - Week 2 (8 - 14):

  • Gold prices in India opened the second week of the month at Rs.5,042 per gram on 8 February and declined marginally to Rs.5,039 per gram on 9 February due to fluctuations in the international prices.
  • On 10 February, the yellow metal’s prices increased to Rs.5,106 per gram and further to Rs.5,171 per gram on fresh hopes of a stimulus package from the United States as well as in India.
  • The value of gold dipped eased on 12 February at Rs.5,095 per gram and further to Rs.5,061 per gram and closed the week at Rs.5,062 per gram on 14 February.

  February 2021 - Week 3 (15 - 21):

  • In India, the price of gold at the start of the third week of February was Rs.5,062 per gram. There was no change in the rate when compared to the closing price of the previous week.
  • While the price of the yellow metal remained unchanged over the next two days, it started to slip from 18th February onwards and recorded its lowest price for the month till date on 20th February when a gram of 24-karat gold cost Rs.4,927.
  • Gold prices in India recovered slightly on the final day of the week and closed at Rs.4,944 per gram. The overall performance of the precious metal in the country witnessed a declining trend.

  February 2021 - Week 4 (22 - 28):

  • Gold prices in India opened the last week of the month at Rs.4,944 per gram on 22 February and increased marginally on 23 February at Rs.4,953 per gram due to fluctuations seen in the international market.
  • On 24 February, the gold rate in India crossed the Rs.5,000 per-gram mark at Rs.5,019 per gram and dipped marginally on the following day to Rs.5,009 per gram. Due to the dollar value recovering in the market, the price of gold dipped to Rs.4,968 per gram on 26 February.
  • Decreasing marginally be Re.1 to Rs.4,967 per gram on 27 February, gold closed the week and the month at a steady price of Rs.4,967 per gram on 28 February.

  Trend of Gold Rate in India for January 2021 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  January 1 Rate Rs.5,079 per gram
  January 31 Rate Rs.5,231 per gram
  Highest Rate in January Rs.5,471 per gram on 6 January
  Lowest Rate in January Rs.4,958 per gram on 17 January
  Overall Performance Incline

  January 2021 - Week 1 (1 - 9):

  • Opening the new year, the gold rate in India was Rs.5,079 per gram on 1 January and increased throughout the week on a lower risk appetite and higher demand for the bullion market. On 2 and 3 January, the price of the metal increased and held steady at Rs.5,099 per gram.
  • The price of the metal on 4 January, increased to Rs.5,352 per gram and increased marginally to Rs.5,353 per gram on the following day. On 6 January, gold prices increased further to Rs.5,471 per gram and were the highest price of the week.
  • At the end of the week, the price of the metal dipped to Rs.5,466 per gram on 7 January and dipped to Rs.5,417 per gram on 8 January and closed the week at the same price on 9 January.

  January 2021 - Week 2 (10 - 16):

  • Gold price in India at the start of the second week of January was Rs.5,286 per gram. When compared to the closing price of the previous week, the price for every gram was down by Rs.131.
  • Over the next two days, the price of the yellow metal slipped in the country and a gram of the 24-karat gold was priced Rs.5,241 on 12th December.
  • While the price of the yellow metal climbed on 13th December, it remained stagnant for the next two days before slipping on the final day of the week. Gold closed the week at Rs.5,251 per gram with the overall performance witnessing an inclining trend.

  January 2021 - Week 3 (17 - 23):

  • In India, gold prices dipped and opened the third week of the month at Rs.4,958 per gram which was the lowest price of the metal during the month. On 18 January, the price of the metal increased to Rs.5,150 per gram.
  • On 20 January, gold rate in India crossed the Rs.5,200 per-gram mark at Rs.5,216 per gram and further increased to Rs.5,227 per gram on 21 January. The price of the metal inclined further to Rs.5,281 per gram on 22 January.
  • However, due to the dollar value recovering in the market, gold prices declined and closed the week at Rs.4,988 per gram.

  January 2021 - Week 4 (24 - 31):

  • In India, a gram of the 24-karat gold was retailed for Rs.4,988 at the start of the final week of January was Rs.5,286 per gram. When compared to the closing price of the previous week, no change was recorded in the price of the yellow metal.
  • The price of gold shot up in the country over the next two days and was priced Rs.5,246 per gram before recording a decline in the rates.
  • Gold price in India witnessed an inclining trend in the last two days of the week and closed at Rs.5,231 per gram. The overall performance of the precious metal was one of incline.

  Trend of Gold Rate in India for December 2020 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  December 1 Rate Rs.5,111 per gram
  December 31 Rate Rs.5,331 per gram
  Highest Rate in December Rs.5,373 per gram on 22 December
  Lowest Rate in December Rs.4,860 per gram on 4 December
  Overall Performance Incline

  December 2020 - Week 1 (1 - 6):

  • Gold rate in India opened the first week of December at Rs.5,111 per gram. When compared to the closing price of the previous month, the price of the yellow metal was down by Rs.35 for every gram.
  • The price of gold climbed over the next two days before slipping to its lowest price for the month till date on 4th December when a gram was retailed for Rs.4,860.
  • Gold price recovered over the next two days and closed the opening week at Rs.5,265 per gram, the highest recorded price for the month till date. The overall performance of gold in the country witnessed an inclining trend.

  December 2020 - Week 2 (7 - 13):

  • In the second week of the month, the gold rate in India opened at Rs.5,266 per gram on 7 December and dipped marginally to Rs.5,243 per gram on the following day. The price of the metal increased to Rs.5,319 per gram on 9 December.
  • Hitting its highest on 10 December, gold price was at Rs.5,320 per gram and saw a substantial dip on 11 December at Rs.5,243 per gram.
  • After holding steady at the same price on 12 December, the price of gold increased marginally and closed the week at Rs.5,254 per gram on 13 December, recording an overall weekly incline.

  December 2020 - Week 3 (14 - 20):

  • In India, the price of gold was Rs.5,255 per gram at the start of the third week of December. Gold price witnessed a minimal increase when the rate was compared to what was charged on the final day of the previous week.
  • Gold price slipped in the country the following day and a gram was retailed for Rs.5,232. The price remained unchanged on 16th December before recording an incline in the rates.
  • Gold price in India closed the week at Rs.5,341 per gram. This was the highest recorded price of the yellow metal for the month till date. Gold’s overall performance witnessed an inclining trend in the rates.

  December 2020 - Week 4 (21 - 27):

  • Gold rate in India opened the fourth week of December at Rs.5,342 per gram on 21 December and showed an overall declining trend for the week, after increasing to its weekly high at Rs.5,373 per gram on 22 December.
  • However, due to vaccine optimism, the price of the metal fell to Rs.5,362 per gram on the following day, dipping further to Rs.5,319 per gram on 24 December.
  • On 25 December, the price of the metal was Rs.5,320 per gram, increasing marginally to Rs.5,321 per gram and closed the week on 27 December at Rs.5,322 per gram as investors awaited on the decision by the U.S. government on the stimulus package.

  December 2020 - Week 5 (28 - 31):

  • The price of gold in India at the start of the final week of December was Rs.5,323 per gram. There was a minimal increase in the price of the yellow metal when the rate was compared to the closing price of the precious week.
  • Gold price in India climbed gradually over the week and closed at Rs.5,331 per gram.
  • The overall performance of gold in the country witnessed an inclining trend in the rates.

  Trend of Gold Rate in India for November 2020 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  November 1 Rate Rs.5,194 per gram
  November 30 Rate Rs.5,146 per gram
  Highest Rate in November Rs.5,525 per gram on 10 November
  Lowest Rate in November Rs.5,145 per gram on 30 November
  Overall Performance Decline

  Details of Gold Price in India for November 2020

  November 2020 - Week 1 (1 - 8):

  • In the country, the gold rate in India in November opened the month at Rs.5,194 per gram on 1 November and showed an inclining trend for the first week due to the uncertainty around the U.S. elections.
  • On 3 November, the price of the metal had increased to Rs.5,268 per gram and further increased to Rs.5,416 per gram on 5 November as Europe’s lockdown continued due to the rise in COVID-19 cases.
  • The price of the metal on 7 November was Rs.5,461 per gram and increased to hit its weekly high at the end of the week at Rs.5,504 per gram on 8 October.

  November 2020 - Week 2 (9 - 15):

  • In India, gold opened the second week of November at Rs.5,505 per gram. When compared to the closing price of the previous week, the price of the yellow metal was up by Re.1.
  • The price of gold increased in the country the next day and was retailed at the highest recorded price for the month till date. A gram of the 24-karat gold was retailed for Rs.5,525 on the mentioned date.
  • Gold rate in India closed the week at Rs.5,428 per gram. The overall performance of gold witnessed an inclining trend.

  November 2020 - Week 3 (16 - 22):

  • Gold rate in India opened the third week of the month at Rs.5,429 per gram on 16 November and showed a declining trend as risk appetite amongst investors were high on speculations over the COVID-19 vaccine.
  • On 18 November, the price of the metal dipped to Rs.5,417 per gram and on the following day, the metal’s value dipped to below the Rs.5,400 per gram mark at Rs.5,384 per gram on 19 November.
  • After increasing marginally to Rs.5,386 per gram on 21 November, the gold rate decreased and closed the week at Rs.5,362 per gram in the country.

  November 2020 - Week 4 (23 - 30):

  • Gold rate in India opened the last week of the month at Rs.5,362 per gram on 23 November and dipped marginally on 24 November to Rs.5,361 per gram as the metal’s demand remained steady in the market.
  • On 25 November, the price of the metal showed a marginal incline at Rs.5,263 per gram and dipped substantially to Rs.5,199 per gram on 26 November as the value of the dollar rose in the market.
  • With progress seen in the making of potential COVID-19 vaccines, the risk appetite amongst investors increased and the metal hit its monthly low on 29 November and closed at Rs.5,146 per gram.

  Trend of Gold Rate in India for October 2020 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  October 1 Rate Rs.5,342 per gram
  October 31 Rate Rs.5,267 per gram
  Highest Rate in October Rs.5,434 per gram on 13 October
  Lowest Rate in October Rs.5,257 per gram on 30 October
  Overall Performance Decline

  Details of Gold Price in India for October 2020

  October 2020 - Week 1 & 2 (1 -11):

  • In India, gold price opened the month of October at Rs.5,342 per gram on 1 October and increased to Rs.5,380 per gram on 5 October as the demand for the metal was steady due to the rising number of COVID-19 cases.
  • However, as the value of the U.S. dollar increased, the price of gold fell to Rs.5,336 per gram on 6 October and increased again on 8 October at Rs.5,387 per gram. The metal hit its lowest price of the month on 9 October at Rs.5,335 per gram.
  • On 10 October, the gold rate in India increased to Rs.5,396 per gram as the rising number of cases provided support to the metal. Gold closed at its highest price at Rs.5,397 per gram.

  October 2020 - Week 3 (12 - 18):

  • A gram of the 24-karat gold was retailed for Rs.5,398 in India at the start of the third week of October. When compared to the closing price of the previous week, there was a minimal increase in the rates.
  • The price of gold recorded its highest price for the month till date on 13th October. Consumers were required to pay Rs.5,434 for a gram on the mentioned date.
  • Gold price in India closed the week at Rs.5,377 per gram after the rates witnessed slight fluctuations. The overall performance of the yellow metal witnessed an inclining trend.

  October 2020 - Week 4 (19 - 25):

  • Opening at Rs.5,378 per gram on 19 October, gold rate in India showed a declining trend as the value of the dollar recovered in the market ahead of the speculations surrounding the stimulus package in the United States of America.
  • The price of the metal on 22 October crossed the Rs.5,400 per gram mark at Rs.5,411 per gram and increased to hit its weekly high at Rs.5,413 per gram on 23 October.
  • However, at the end of the week, gold prices declined to Rs.5,301 per gram on 24 October and ended the week at Rs.5,290 per gram on 25 October.

  October 2020 - Week 5 (26 - 31):

  • Gold price in India opened the fifth week of October at Rs.5,290 per gram. When compared to the closing price of the previous week, there was no change in the rates.
  • While the price of the yellow metal remained unchanged the next day, it climbed to Rs.5,311 on 28th October. Gold price slipped to Rs.5,257 on 30th October to record its lowest price for the month.
  • Gold closed the week at Rs.5,267 per gram after recording an incline of Rs.10 for every gram. The overall performance of gold recorded a declining trend in the rates.

  Trend of Gold Rate in India for September 2020 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  September 1 Rate Rs.5,287 per gram
  September 30 Rate Rs.5,336 per gram
  Highest Rate in September Rs.5,499 per gram on 17 September
  Lowest Rate in September Rs.5,103 per gram on 26 September
  Overall Performance Incline

  Details of Gold Price in India for September 2020

  September 2020 - Week 1 (1 - 6):

  • Gold price in India opened the month of September at Rs.5,287 per gram on 1 September after declining substantially compared to the closing price of the previous month at Rs.5,456 per gram.
  • On 2 September, the price of the metal increased marginally to Rs.5,292 per gram and crossed the Rs.5,400 per gram mark on the following day at Rs.5,461 per gram on 3 September.
  • At the end of the week, the gold rate closed at Rs.5,412 per gram with an overall incline for the week.

  September 2020 - Week 2 (7 - 13):

  • In India, gold opened the second week of September at Rs.5,413 per gram. There was a minimal increase in the rate of the yellow metal when compared to the closing price of the previous week.
  • The price of gold increased in the country over the next few days and recorded its highest price for the month on 11 September. A gram of the 24-karat gold was retailed for Rs.5,483 on the mentioned date.
  • Gold rate in India slipped over the last two days of the week and closed at Rs.5,439 per gram. The overall performance witnessed a declining trend in the rates.

  September 2020 - Week 3 (14 - 20):

  • Gold opened the third week of September at Rs.5,440 per gram in India. When compared to the closing price of the previous week, there was a minimal increase in the rate of the yellow metal.
  • The price of gold increased in the country over the next few days and recorded its highest price for the month on 17th September. On the mentioned date, a gram of the 24-karat gold was retailed for Rs.5,499.
  • Gold rate in India closed the week at Rs.5,287 per gram with the overall performance being stable.

  September 2020 - Week 4 (21 - 27):

  • In the fourth week of the month, gold prices opened at Rs.5,488 per gram on 21 September and showed a declining trend throughout the week. On 22 September, gold price in India dipped marginally to Rs.5,477 per gram.
  • On 24 September, the metal fell below the Rs.5,400 per gram mark at Rs.5,347 per gram and decreased further on the following day at Rs.5,319 per gram.
  • The gold rate hit its lowest on 26 September at Rs.5,103 per gram due to the rise in the dollar value and increased risk appetite. At the end of the week, gold closed at Rs.5,303 per gram.

  September 2020 - Week 5 (28 - 30):

  • Gold price opened the final week of September at Rs.5,304 per gram in India. There was an increase of Re.1 when compared to the closing price of the previous week.
  • While the price of gold slipped the next day, it recovered on the final day of the month.
  • Gold price in India closed September at Rs.5,336 per gram. The overall performance of the yellow metal witnessed a declining trend in the rates.

  Trend of Gold Rate in India for August 2020 (rates per gram of 24 karat gold)

  Parameters Gold price (24 karat)
  August 1 Rate Rs.5,481 per gram
  August 31 Rate Rs.5,456 per gram
  Highest Rate in August Rs.5,930 per gram on 9 August
  Lowest Rate in August Rs.5,346 per gram on 2 August
  Overall Performance Decline

  Details of Gold Price in India for August 2020

  August 2020 - Week 1 (1 - 9):

  • At the beginning of August, gold price in India opened at Rs.5,481 per gram and had inclined by Rs.180 compared to its previous closing at Rs.5,301 per gram at the end of August.
  • Gold rate showed an inclining trend with the rising number of COVID-19 cases all over the world along with stimulus packages being released by the U.S. Federal Reserve to help the economy stabilise.
  • The metal crossed the Rs.5,500 per gram mark on 6 August and hit record highs at Rs.5,930 per gram on 9 August, closing the week at an overall incline.

  August 2020 - Week 2 (10 - 16):

  • Gold price in India at the start of the second week of August was Rs.5,562 per gram. There a massive drop in the rate of the precious metal when compared to the closing price of the previous week.
  • Gold price saw a lot of fluctuations over the week in the country. While the rates fell on 11th and 12th of August, gold price recovered and climbed to Rs.5,591 per gram on 14th August.
  • The price of the yellow metal closed the week at Rs.5,510 per gram with the overall performance witnessing an inclining trend.

  August 2020 - Week 3 (17 - 23):

  • Gold price in India during the third week of August opened at Rs.5,511 per gram on 17 August and dipped marginally on 18 August to Rs.5,510 per gram. The metal held steady on 19 August.
  • On 20 August, the value of the metal increased to more than Rs.5,600 per gram to Rs.5,657 per gram and dipped yet again on 21 August to below the Rs.5,600 per gram mark to Rs.5,586 per gram.
  • Gold rate on 22 August was Rs.5,596 per gram, increasing marginally compared to the previous day’s closing value. Gold price decreased and closed at Rs.5,596 per gram.

  August 2020 - Week 4 (24 - 31):

  • Gold price in India at the start of the final week of August was Rs.5,562 per gram. When compared to the closing price of the previous week, there was an increase of Re.1 in the price of the fuel.
  • Gold price slipped in the country over the next few days before increasing to Rs.5,521 per gram on 28th August. The price of the precious metal dipped again the following day before increasing over the last two days of the month.
  • The price of gold closed the month at Rs.5,456 per gram with the overall performance witnessing a declining trend.

  Gold Rate in the Most Popular Indian Cities

  Factors Affecting Gold Price in India

  Trading in gold is a preferred investment mode of investors who are financially savvy and have the required risk-appetite for this kind of market. It requires prudent monitoring of investments as gold prices are subject to change for many reasons. Maintaining or closing a position in this market depends on how well an investor can track, analyze and synthesize pricing information.

  Some of the key factors that affect gold prices are outlined below:

  1. Import costs: Since demand is primarily met through gold imports, import costs affect gold rate in India. Higher the costs, higher the price of gold.
  2. Interest rates on bank fixed deposits: Bank fixed deposits are the go-to investment option for Indians. It is only rivalled by investments in gold. When FD rates fall, investors prefer moving their money to gold. Hence, the demand for gold rises and thereby prices.
  3. Strength of the US dollar: When the US dollar weakens, gold rates in India rise and when the US dollar strengthens, gold prices in India fall. This is because central banks which maintain US dollar reserves tend to hedge against risks of a devaluing dollar by investing in gold. This pushes prices up. Also, India buys its gold from foreign countries and when the US dollar strengthens against the Indian rupee, it makes purchases of gold (usually done in USD), more expensive.
  4. Global economic stability: Gold prices rise during times of economic instability as gold is considered safer asset that others and people tend to move their money out of riskier assets into gold. Other assets bear the risk of being significantly devalued whereas gold which is has high liquidity continues to hold value even during times of crisis.
  5. Seasonality: In India, demand for gold during festivals, marriages and other auspicious occasions. Prices tend to be higher during these times.
  6. Inflation: Since gold is bought to hedge against inflation, gold prices tend to rise when inflation is on an upward trend.
  7. International prices: In general, when gold rates are on an upward trend, globally, gold prices in India also move upwards. Many central banks, especially in the US and in Europe hold huge gold reserves. When these banks or other financial organizations buy more gold, prices move upward.

   International gold prices are hugely affected by the prices fixed on the London Gold Market, twice a day i.e. once at 10:30 a.m. and once at 3 p.m. USD is the currency generally used when quoting prices although it is fixed in Pound Sterlings and Euros as well.

  8. Production costs: Mining companies increase prices at times on account of production costs. This is reflected in the price of gold imported in India.
  9. Supply: Domestic production and supply is limited in India. Supply constraints can push prices upwards. Similarly, lower supplies of gold globally can make the metal dearer in India.

  Gold Rate is Different in Different Cities in India?

  Gold rates vary across different cities in India. Key reasons for this are:

  1. Taxes:State taxes differ from state to state. Some states levy higher taxes than others. This is one of the reasons why gold is more expensive in some cities than others.
  2. Demand: Owing to different population sizes and varying demographics, demand for gold also varies. Discounts are usually offered on larger volumes. So gold prices in cities like Mumbai are lower given larger quantums of transactions.
  3. Carriage: Indian imports a bulk of its gold requirements by sea. Gold prices at port cities e.g. Chennai are lower than those in interior cities e.g. Delhi because of the absence of inland transport charges.
  4. Local associations: Cities have their own local gold associations which have a say in setting the prices. This will also account for differences in gold prices between cities.

  Gold measurements

  Gold is measured in grams and troy weight. (Troy ounces, million ounces, grams, kilograms, tonnes, short tonne, metric tonnes, tolas etc.)

  Karat is used to represent purity when gold is mixed or alloyed with other base metals such as copper. 24K or 24 karat gold is pure gold. Fineness is to represent gold parts per thousand. (18K gold would be 18 of 24 karats out of 1,000 parts or a fineness of 750).

  What is the Difference Between Carat and Karat?

  Carat- It is a unit of weight used to measure precious gems such as diamonds as well as pearls. 200 milligrams or 0.2 grams make a metric carat. Carats are abbreviated to ct. Carats are often mistaken to denote size.

  Karat- It is a unit of finesse or purity used to measure gold. 24 karat gold denotes pure gold. When gold is mixed with another metal the purity is diluted. The purity is then expressed as the parts of gold out of 24. E.g. 22 karat gold (mixed with copper) will be 22 parts gold and 2 parts copper. Gold being soft is alloyed with another metal, usually copper, to attain form. Karat is abbreviated to kt.

  What is the Difference Between 22k and 24k Gold?

  Karats represent the finesse or purity of gold. Gold being a very malleable metal is too soft to attain form on its own. It is usually alloyed with another metal, mostly copper, in order to attain form. The purity of the gold is then represented in karats as the parts of gold present out of 24.

  24 karat gold is 99.99% pure gold whereas 22 karat gold is 91.67% pure. 22 karat gold means, the alloy consists of 22 parts gold and 2 parts of the alloyed metal.

  24k gold is priced higher than 22k gold being purer, however, some people prefer 22k gold being more durable. Import duties are generally lower for 24k gold and higher for 22k gold.

  Demand for Gold in India

  India’s primary demand for gold is for use as jewelry. Investments are the next greatest demand driver. Unlike China, the next highest consumer of gold in the world, whose primary demand for gold is for industrial purposes, India’s industrial usage of gold is minimal.

  Domestic production of gold in India is limited and, given its strong demand, India relies heavily on gold imports every year. Currently, the Kolar mines in Karnataka are the only operational mines in India, grossly unable to meet domestic demand.

  Gold imports in India constitute the next largest chunk of total imports after crude oil. Of late, the government has increased its focus on curbing the negative impact of heavy gold imports viz. a widening trade deficit and rupee devaluation.

  Why is Gold Considered so Valuable?

  Gold is considered valuable for many reasons, mainly

  1. Value: Although gold prices fluctuate in the near to medium term, its value tends to rise in the long-term. For this reason, people invest and hold on to gold for a long period of time. Gold tends to not be affected by geopolitical or economic turmoil. It is valuable during emergencies providing liquidity as it is easily traded. It is a hedge against inflation as well and acts as a great value addition to an investor’s portfolio.
  2. Industrial uses: Gold is used in certain manufacturing processes. Although not comparable to retail consumption, many countries use gold for production purposes.
  3. Versatile metal:Gold is available in many useful forms making it a versatile investment. It is popularly used as jewellery and other gift items and held in the form of coins, bars or bullion. It is also available in edible form or woven into fabrics. Besides all this, paperless gold instruments are now being used to represent physical gold.
  4. Gold reserves:Gold is maintained as reserves to back paper currencies by many countries. These paper currencies attain their values based on the value of the gold reserves that back them.
  5. Limited supply: The amount of gold that can be mined and produced in the world is limited. Due to this, gold attains more value as an irreplaceable asset.
  6. Tradition: Gold has traditionally been used for financial transactions. This has passed down through the ages and prevails even today.

  Indian gold reserves

  This is the amount of gold held by India’s Central Bank. Referred to as store value, it is against these reserves that currency is printed and circulated in the economy. Besides providing value to currency, these reserves act as security for amounts due to depositors or trading partners.

  Gold as an Investment in India

  Indians primarily invest in gold as a means to counter inflation. While the price of gold may fluctuate over time, the value of this metal remains relatively stable, especially in the long-run. Returns on gold are generally higher in the long-run as compared to other asset classes. Real estate and equity markets have proven to be the exceptions but for most Indian investors, gold still forms a huge part of their investment portfolios.

  Traditionally, investment in gold has been in the form of jewelry gold bars or gold coins. As financial markets developed over the years, new investment avenues have opened up. Gold is now increasingly being invested in through Gold ETFs (Exchange Traded Funds) or through mutual funds which invest in gold or through stocks of companies that are in the business of gold/gold-related activities. Gold is also traded as a commodity on commodity exchanges.

  Investments in gold commodities, ETFs, funds and stocks can be done online adding another dimension to gold investments in India.

  Gold Trading as a Commodity in India

  Gold is traded through spot contracts or derivative contracts i.e. investors can trade in gold without possessing gold in its physical form.

  • Gold spot contracts are whereby gold is bought and immediately delivered (i.e. sold and delivered right away).
  • Gold futures contracts are whereby gold is bought and sold at a later date as per the contract. Unlike most other commodities, gold futures are traded at spot prices and not at prices influenced by demand and supply.

  Gold is traded as a commodity on three major commodity exchanges in India:

  1. Multi Commodity Exchange (MCX)
  2. National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX)
  3. National Spot Exchange (NSEL)

  Gold Futures Contracts on MCX

  MCX is India’s leading commodities exchange and a leading exchange to trade in gold. Contracts traded here offer great liquidity and offer investors the option of contracts in four different sizes as outlined below with their other key features:

  Gold
  • Ticker GOLD
  • Trades during 6 months of the year i.e. February, April, June, August, October, December (Monday - Saturday)
  • 1 contract = 1 kg of gold
  • Initial margin: 4%
  • Daily price limit: 3%
  • Upper limit on positions: Up to 2.5 MT for individual clients; higher of 12.5 MT or 15% of open position on market for all clients together through a member
  • Quality: 995 purity, 999 purity
  Gold Mini:
  • Ticker GOLDM
  • Trades in all 12 months i.e. January to December (Monday - Saturday)
  • 1 contract = 100 grams of gold
  • Initial margin: 4%
  • Limits on positions: Up to 2.5 MT for individual clients; higher of 12.5 MT or 15% of open position on market for all clients together through a member
  • Quality: 995 purity, 999 purity
  Gold Guinea:
  • Ticker GOLDGuinea
  • Trades in all 12 months i.e. January to December
  • 1 contract = 8 grams of gold
  • Limits on positions: Up to 2 MT or up to 250,000 contracts at one time
  Gold Petal:
  • Trades in months as specified by the exchange
  • 1 contract = 1 gram of gold
  • Limits on positions: Up to 2,000,000 contracts at one time

  Information is now available online from a number of sources both authoritative as well as informational. This facilitates decision making to save time and effort. Besides the latest gold rates and factors that affect gold prices, information is available on gold production, trades, different forms of gold (physical and paperless), leading jewellers etc. Experts also publish their views on gold as an asset as well their outlook on the performance of gold.

  Gold Weight Conversion Table

  To convert from To Multiply by
  Tonnes Troy ounces 32150.7
  Troy ounces Grains 480
  Kilograms Tolas 85.755
  Kilograms Bahts 68.41
  Kilograms Troy ounces 32.1507
  Troy ounces Grams 31.1035
  Million ounces Tonnes 31.1035
  Kilograms Taels 26.7172
  Troy ounces Penny weights 20
  Troy ounces Avoirdupois ounces 1.09714
  Avoirdupois ounces Troy ounces 0.911458
  Short tonne Metric tonne 0.9072
  Grams Troy ounces 0.0321507

  Why gold price is increasing in India?

  Gold rates in the country change on a regular basis, with a number of factors impacting rates. A close look at recent trends could highlight the reason for such changes. Some of the most common factors impacting gold rates in India are mentioned below.

  • Demand and supply – Gold rates increase when the demand exceeds supply. Gold, being a natural resource is available in limited quantities, and each time the supply reduces there is a spurt in gold rates.

  • International relations – International trends have a deep impact on gold rates in India, primarily due to the fact that India depends on imports to meet local demand. Any changes in international relations could translate into a change in local gold rates.

  • US dollar – The US dollar plays a key role in determining international gold rates. A strong dollar results in poor gold performance and vice versa, resulting in costlier gold each time the dollar underperforms.

  • Market conditions – Gold is inversely proportional to market performance, with prices going up each time there is pressure on markets.

  • Government taxes and duties – The government imposes taxes and duties on a number of commodities, including gold. Any increase in these taxes automatically pushes gold rates, pinching the pocket of buyers.

  There has been a recent increase in gold rates due to improved performance on the international front. The US Federal Policy rate change had a huge impact on prices, helping them pick up after a poor performance last year. One could see a further hike in rates in the coming weeks, as the US Central Bank is set to change its rates, which are likely to have a direct impact on gold.

  What are the different purity levels in gold?

  Gold is often purchased by weight and purity, with the purity measured in a unit called Karat. Gold is available in different purities, with the popular ones being 24 karat, 22 karat and 18 karat. While 24 karat gold is used extensively as an investment, 22 and 18 karat gold can be used to make jewellery and ornaments.

  22 karat gold is a mixture of gold and alloys, in the ratio 11:1. This essentially means that 1 gram of 22 karat gold has around 91.5% pure gold, with other metals making up the remaining portion. These impurities are added to pure gold to make it more malleable and ductile, thereby making it perfect for jewellery.

  Similarly, 18 karat gold is a mixture of gold and metals in the ratio 3:1, i.e. 75% pure gold and 25% metals. This is typically cheaper than 22 and 24 karat gold on account of impurities. 18 karat gold typically has a dull colour, making it easily recognisable.

  Other gold options include 14 karat gold (which has 58% gold), 10 karat gold (with 42% gold) and 6 karat gold (with 25% gold).

  Which is the best investment option: Physical Gold, Gold ETFs, or Sovereign Gold Bonds?

  In this section, we talk about all three investment options pertaining to gold and determine which of these is better.

  Factors Physical Gold Gold ETFs Sovereign Gold Bonds
  Liquidity Offers high liquidatable. It can be invested or exited any time an individual wants to. ETFs also offers highly liquidity option. It can be traded on the stock exchange and can be liquidated during a trading session. However, the cost of selling is quite low compared to physical gold. Can be bought from local banks and trade exchanges. Again, the cost of buying and selling is quite low compared to physical gold.
  Safety Is highly susceptible to thefts and burglary. Very safe as it is stored in a dematerialised form in a DEMAT account. Again, SGBs are kept in a DEMAT account and offers optimum safety.
  Loan facility Easily available. Loans can be availed against gold ETFs. Not available
  Investment flexibility Can be invested in a short time frame. Can be bought in shorter quantities and requires less maintenance. Can be bought in shorter quantities and requires less maintenance.
  Tax Liability All three avenues are taxed in a similar manner. To start off, any investment that is kept for more than three years is considered a long term holding and is eligible for Long Term Capital Gains (LTCG) tax, which currently remains at 20% after indexation. If they are held for less than 3 years, they are considered a short term holding and is taxed based on the individual’s tax slab Note that, Sovereign Gold Bonds offers one advantage on the tax front, wherein the gains are tax exempt if the investment is redeemed after the maturity period.

  Taxes on Gold in India

  Gold as a commodity attracts taxation in India, and depending on what it is used for, the taxes levied on the resource differ.

  Tax on Purchase of Gold

  Most gold in India is imported, with the result that gold is subject to customs duty. The customs duty payable on gold stands at 10% of the total value of the gold. In addition, processing charges associated with purchase would be taxed at 5%.

  The sale of gold in India brings it under the purview of GST (Goods and Services Tax) that was introduced in 2017. The GST on gold was set at 3%. As a result, the total tax payable on gold stands at 14% at present.

  Income Tax on Gold

  Any profit made from the sale of gold attracts income tax and both individuals as well as industry/jewellers are required to pay income tax in such a case.

  The profit derived from the sale of gold falls under ‘Capital Gains Tax’ and details of tax liabilities and possible exemptions are mentioned below:

  • Gold or gold jewellery bought and sold within a period of 3 years (36 months) is considered a short-term capital asset and would be taxed at the applicable rate (this is subject to change as announced by the government).
  • Gold or gold jewellery bought and sold after a period of 3 years (36 months) is considered a long-term capital asset. Whether the gold was bought or given as a gift or received in the form of an inheritance, it would come under the long-term capital asset category. The taxes and other surcharges would be calculated accordingly.
  • Gold received as a gift is exempt from tax if the value of the gold is less than Rs.50,000.

  In the event of gold being sold and no profit being made from the sale, there is no tax since it is considered a ‘capital loss’ and can be listed at the time of filing income tax returns.

  News on Gold Rate in India

  • Decrease in gold prices on 22 December

   There was a dip in the prices of both 22 karat and 24 karat gold on 22 December 2021. The decrease was by Rs.200. Gold prices settled at Rs.44,250 for 10 grams of 22 karat gold while 10 grams of 24 karat gold was priced at Rs.48,310. Across different metropolitan cities in India, the price of gold was as follows: In New Delhi, the price of 10 grams of 24 karat gold was Rs.51,700 and Rs.47,450 was the price for 10 grams of 22 karat gold. In Mumbai, the price of 10 grams of 24 karat gold was Rs.48,410 and the price of 10 grams of 22 karat gold was Rs.47,410. In Chennai, the price of 24 karat gold for 10 grams was Rs 49,730 and Rs.45,585 for 10 grams of 22 karat gold. In Kolkata, the price of 10 grams of 24 karat gold was Rs.50,150 while the cost of 10 grams of 22 karat gold was Rs.47,450.

   22 December 2021

  • Gold price is likely to edge higher

   In India, gold was sold at a lower rate on 7 October. Gold price fell down 0.16% to Rs.46,832 for 10 gram on MCX. December gold futures were selling slightly higher by 0.06% to Rs.61,040 per kg.

   On 6 October, the gold price rose Rs.163 to Rs.46,845 for 10 gram due to a sudden depreciation in the rupee. The dollar, which was measured against six major currencies was up 0.56%.

   8 October 2021

  • Gold price today at Rs 46,260 per 10 gm, silver trending at 62,000 a kg

   The gold price for 10 gm of 22-carat gold rose by Rs.60 to Rs.46,260 on Tuesday. Previously, the gold price had closed at Rs.46,200 per 10 grams.

   The price of silver traded at Rs.62,000 per kg.

   In New Delhi and Mumbai, the rate stands at Rs.46,400 and 46,260 per 10 gm of gold, respectively. In Chennai, the precious metal is being traded at Rs 44,610.

   The rate of 24-carat gold also grew by Rs.60 to stand at Rs.47,260 per 10 gm.

   In New Delhi, the price of gold is Rs.50,620 per 10 gm (24 carat) while in Mumbai it is Rs.47,260.

   24 August 2021

  • Gold rates increase as the Delta variant spreads

   Gold rates had been trading higher in India and was mirroring the global trends as there had been escalating concerns about the economic fallout which was caused due to the spread of the Delta variant. This had dented the sentiment towards riskier assets, and had then, lifted bullion’s appeal. On the MCX, the October futures for gold had been trading 0.19% up at Rs.47,370 per 10 gram.

   19 August 2021

  • Gold Price on 2 August 2021

   The price of 22-carat gold was at Rs.47,380 per 10 grams on Monday, 2 August 2021. 24-carat gold was priced at Rs.48,380 per 10 grams. In New Delhi, 22-carat gold retailed for Rs.47,140 per 10 grams while in Mumbai it was valued at Rs.47,380 per 10 grams. Lastly, in Chennai, the yellow metal was priced at Rs.45,470.

   3 August 2021

  • India Gold Price on 27 July 2021

   Following the muted trend in worldwide spot prices, gold was trading flat in Indian markets on Thursday, July 27 2021, as investors remained cautious ahead of the result of the US Federal Reserve meeting this week. August gold contracts were trading 0.02% lower at Rs.47,450 per 10 grams on the Multi-Commodity Exchange (MCX). Silver futures for September were trading at a low 0.22% for Rs.66,970 per kilogram.

   28 July 2021

  • India Gold Price on 22 July 2021

   The spot price of gold on Thursday, 22 July 2021 at Rs.48,110 was considered 0.16% lower than this week’s average of Rs.48,187. Thursday’s gold price was also lower than that of Wednesday, 21 July 2021 value of Rs.48,120. After the drop in prices, the Multi-Commodity Exchange (MCX) future prices also saw a drop of Rs.99.7 with 10 grams of gold valued at Rs.47,481.

   23 July 2021

  • Gold prices trade higher in India on 20 July 2021

   Tracking a positive trend in the global markets, gold prices jumped in India as well on 20 July 2021. The spread of the delta variant of the coronavirus around the world also ensured that the prices increased. Gold futures prices for the month of August on MCX jumped by 0.37% and were at Rs.48,270 for 10 grams. On 19 July, the prices of the yellow metal fell in the international markets. Gold futures prices for the month of August in the international markets settled at $1,809.20 for an ounce.

   21 July 2021

  • Gold price rises

   The prices of gold rose today in Indian markets. On MCX, gold futures increased 0.38% to Rs.48,278 per 10 gram while silver rose 0.3% to Rs.67,442 per kg.

   Spot gold grew 0.3% to $1,818.25 an ounce, while silver eased 0.1% to $25.18 per ounce. Platinum grew 0.3% to $1,077.98.

   20 July 2021

  • Gold prices premium fall by 50% in India

   Due to the increase in gold prices, the demand for physical gold has been hurt and the premiums have fallen. According to various reports, the premium that was charged by dealers last week was $1.5 an ounce more than the domestic prices. However, the prices were down from last week’s premium of $3. Gold prices in India are inclusive of 3% GST and 10.75% import duty. On 9 July, gold futures prices in India hit a near three-week high of Rs.48,000 for 10 grams. In the global markets, the prices of gold jumped by 0.3% and closed at $1,807.65 for an ounce.

   13 July 2021

  Gold Rate In Metro Cities
  Gold Rate In Other Capitals
  Gold Rate In Other Major Cities
  Gold Rate In States
  Bank Gold Schemes

  Display of any trademarks, tradenames, logos and other subject matters of intellectual property belong to their respective intellectual property owners. Display of such IP along with the related product information does not imply BankBazaar's partnership with the owner of the Intellectual Property or issuer/manufacturer of such products.

  reTH65gcmBgCJ7k
  This Page is BLOCKED as it is using Iframes.